TFI – co to jest i na czym polega ?

kontoTowarzystwo Funduszu Inwestycyjnych TFI to podmiot odpowiedzialny za utworzenie funduszu, reprezentowanie go wobec osób trzecich oraz zarządzanie nim czyli wykonywaniem wszelkich działań koniecznych dla funkcjonowania funduszu, takich jak podejmowanie decyzji inwestycyjnych i ich realizacja, prowadzenie księgowości funduszu oraz prowadzenie rejestru uczestników.

Do utworzenia TFI wymagane jest zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto TFI musi być obligatoryjnie zorganizowane w formie spółki akcyjnej oraz spełnić szereg wymogów, które szczegółowo opisuje ustawa o funduszach inwestycyjnych.

  • TFI wykonuje szereg zadań związanych z zarządzanymi funduszami.
  • Reprezentuje przez siebie zarządzane fundusze.
  • Obsługuje uczestników zwykle przez wyspecjalizowanego agenta transferowego. Ponadto obsługuje księgowość funduszu.
  • TFI prowadzi nadzór nad zarządzanymi portfelami funduszy.
  • Zajmuje się również organizacją i nadzorem nad siecią sprzedaży.

W najważniejszych sprawach TFI, jako organ funduszu, wykonuje takie zadania w imieniu i na rzecz funduszu (wobec uczestników, prowadzi współpracę z organami państwowymi, w tym komisją nadzorującą rynek, organizuje współpracę z bankami prowadzącymi dystrybucję tytułów uczestnictwa) oraz tworzy dokumenty funduszu (statut, prospekt informacyjny, dokumenty informacyjne i ofertowe, księgi funduszu, sprawozdania finansowe).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.